Po prostu uruchom scenerię

Okienko po uruchomieniu programu.


(Lista wyświetlanych scenerii jest zależna od posiadanych paczek (scenerii) i może wyglądać inaczej.
Opis programu zależny od aktualnie posiadanej wersji.)

Aby uruchomić scenerię należy wybrać nazwę scenerii w okienku po lewej, w ramce "Wybierz scenerię".


Po wybraniu scenerii (np "Krzyzowa"):
 • w lewym oknie ramki "Wybierz skład do jazdy" powinny pojawić się składy do jazdy,
 • w prawym oknie ramki "Wybierz scenerię" opis scenerii, jeżeli został zamieszczony przez autora scenerii.

Następnie należy wybrać skład, który chcesz prowadzić, w lewym okienku ramki "Wybierz skład do jazdy".


Po wybraniu składu:
 • w prawym oknie ramki "Wybierz skład do jazdy" pojawi się opis składu:
  • nazwę składu (jeżeli istnieje)
  • nazwę prowadzonego pojazdu
  • dodatkowy opis dla składu (jeżeli istnieje)
 • w dolnej części graficzne (symboliczne) przedstawienie składu
  (grafika jest przykładowa i przedstawia budowe składu, nie odzwierciedla użytych tekstur w scenerii)
 • uaktywnia się przycisk "Uruchom symulator" (ma czarne litery)

Jeśli wyświetlony graficznie skład zawiera dużo obrazków ze znakiem zapytania albo czerwonym napisem UNKNOWN, oznacza to, że brakuje Ci obrazków mini, albo wpisów do Dynamic.dat.

Uwagi:
Zanim uruchomisz scenerię, zapoznaj się z jej scenariuszem oraz opisem składu (misji). Zapisane tam informacje mogą uchronić Cię przed stresem związanym np. z tym, że masz czerwone przez 15 minut lub nie wiesz co dalej zrobić i czy to już koniec jazdy.
Gdy zostanie wybrany dłuższy skład, nie mieszczący się graficznie w ramce programu, można go przewinąć, by zobaczyć wszystkie doczepione wagony. Aby to zrobić należy:
 • kliknąć i przytrzymać wciśnięty lewy klawisz myszy na obszarze grafiki składu,
 • ruszyć myszą w prawo by przewinąć skład do końca, w lewo by przewinąć do początku.
Aby tekstury składu w scenerii były dobrane losowo, należy przycisnąć przycisk "Losuj tekstury". Rodzaj losowości zależy od ilości posiadanych tekstur dla danego typu pojazdu oraz poprawnego ich opisania.

Jeżeli przycisk "Uruchom symulator" jest aktywny, klikamy go i czekamy, aż sceneria sie uruchomi.

Gdy nie jest - czytaj dalej...
Okienko 800x600 już mi nie odpowiada.
Mam kilka plików *.exe.
Mam ulubiony skład. Chcę nim jeździć wszędzie...
Nie wszystkie tekstury są losowane.

Wygląd zakładki Wczytanie został z zamysłem upodobniony do wyglądu programu Start.exe, autorstwa Pita.