Więcej tekstur do losowania.

Wybierz zakładkę Tabor posiadany.

Zaznacz nazwę modelu pojazdu

Klikając na nagłówek kolumny, można posortować według niej, dla większej przejrzystości.Opisz model i tekstury pojazduDefinicja pliku opisującego tekstury na potrzeby edycji składów i losowania tekstur

. Proszę się zapoznać z opisem i przykładami, aby móc samodzielnie opisać swoje tekstury. Niestety opisu tekstur nie da się wykonać automatycznie. Docelowo większość tekstur będzie można sobie opisać on-line, korzystając z bazy danych na serwerze internetowym.

Opis tekstur jest w pliku tekstowym, z liniami zakończonymi CR+LF. Każda linia ma odrębne znaczenie. Nie ma linii komentarza. Wszelkie nazwy pisane są wyłącznie wielkimi literami, oprócz typu pojazdu oraz opisu. Plik ma nazwę textures.txt i jest umieszczony w katalogu z modelami i charakterystykami. Kolejność linii nie ma znaczenia (plik jest automatycznie sortowany). Pliki te są odczytywane przez program przy sprawdzaniu posiadanego taboru.

Pierwsza linia powinna zawierać informację o typie pojazdu oraz ogólny obrazek mini (w przykładach jako MINI). Jest to używane do podziału pojazdów na grupy. Postać wpisu jest następująca:
Kod:
!=X,MINI
gdzie X jest jedną literą (małą dla pojazdów z napędem, wielką dla wagonów) i ma następujące znaczenia:
 • e - lokomotywa elektryczna,
 • s - lokomotywa spalinowa,
 • p - parowóz,
 • z - elektryczny zespół trakcyjny,
 • a - szynobus (w tym motorowe wagony osobowe),
 • d - drezyna (ręczna lub motorowa, raczej coś małego),
 • t - tramwaj,
 • o - samochód osobowy,
 • b - autobus (w tym samochody do przewozu większej ilości osób),
 • c - samochód ciężarowy,
 • A..Z- wagony poszczególnych typów (wielkie litery).

Opis tekstury składa się z nazwy pliku (PLIK.EXT), znaku równości, nazwy modelu (MODEL*) na który pasuje tekstura, nazwy pliku mini z katalogu textures\mini (MINI*) i ewentualnie nazwy pliku mini dla danej tekstury (MINIPLUS*). (Ten ostatni obrazek może być wspólny dla kilku tekstur, jeśli przy rozdzielczości obrazka mini różnice są niedostrzegalne, np. nieco inny odcień zielonego.) Aby wykluczyć pliki, które teksturami dla modelu nie są po znaku równości stawiamy minus. Przykłady:
Kod:
PLIK.EXT=MODEL,MINI,MINIPLUS
PLIK.EXT=MODEL,MINI,MINIPLUS//opis
PLIK.EXT=MODEL1,MINI1,MINIPLUS1=MODEL2,MINI2,MINIPLUS2...
PLIK.EXT=MODEL1,MINI1,MINIPLUS1=MODEL2,MINI2,MINIPLUS2...//opis
SUFIT.BMP=-//tekstura sufitu nie jest nakładana na model

Czyli, dla każdej tekstury podajemy nazwę modelu oraz ogólny i indywidualny obrazek mini. Ten drugi można pominąć. Jeśli jedna tekstura może pasować do kilu modeli, wymieniamy je w tej samej linii, oddzielając znakiem =. MODEL* oznacza raczej plik .chk, niż .t3d, niemniej nie ma rozróżnienia na *WRAK i *DUMB (nie wpisuje się tego).

Dodatkowo w pliku można zawrzeć zasady łączenia modeli w ukrotnieniu. Linia zaczyna się od gwiazdki z nazwą modelu (*MODEL1), nastęnie jest kod połączenia (N) i nazwa dołączanego modelu (MODEL2) oraz parametry (PARAM) podłączenia. Parametr ACTIVE sygnalizuje, że tak połączony skład może być prowadzony. Parametr AUTO oznacza, że program ma wykonać samodzielnie to połączenie (można wtedy podać tylko jeden model). Omówienie szczegółowe na przykładach poniżej, tutaj ogólna zasada:
Kod:
*MODEL1=N,MODEL2,PARAM,PARAM
*MODEL1=N,MODEL2,PARAM,PARAM=N,MODEL3,PARAM,PARAM

Cytat: Przykład 1: Wagony Adu - jeden model:
!=A,ADU
#1KLASA.TGA=112A,ADU
#1KLASA1.TGA=112A,ADU

Cytat: Przykład 2: Wagony sieciowe - trzy modele:
!=X,SIEC-A,SIEC-B,SIEC-C
A.BMP=A,SIEC-A=C,SIEC-C
B.BMP=B,SIEC-B

Cytat: Przykład 3: Wagony Bipa - kilka modeli:
!=B,BHP-A,BHP-CD,BHP-B
BHP-19028.BMP=BIPA-A,BHP-A=BIPA-B,BHP-B=BIPA-CD,BHP-CD
BIPA-40681.BMP=BIPA-A,BHP-A=BIPA-B,BHP-B=BIPA-CD,BHP-CD
BIPA-W.TEX=BIPA-A,BHP-A=BIPA-B,BHP-B=BIPA-CD,BHP-CD

Cytat: Przykład 4: ET22 - kilka modeli z opisem:
!=e,ET22
201E-W-203.TGA=201E-W,ET22,ET22-GLIW//ZT w Katowicach, zielone czoło po ZNLE Gliwice
201E-W-218.TGA=201E-W,ET22,ET22-POZN//ZT w Ostrowie Wlkp, żółte czoło po ZNTK Poznań
201E-299.TGA=201E,ET22,ET22-POZN//ZT w Katowicach, zielone czoło po ZNTK Poznań
201E-615.TGA=201E,ET22,ET22-GLIW//ZT w Łazach, żółte czoło po ZNLE Gliwice
201E-ZEZ-678.TGA=201E-ZEZ,ET22,ET22-GLIW//ZT w Łazach, zielone czoło po ZNLE Gliwice
201EH-RN-1059.TGA=201E-RN,ET22,ET22-GLIW//ZT w Skarżysku-Kamiennej, zielone czoło po ZNLE Gliwice
201EH-R-1060.TGA=201E-R,ET22,ET22-GLIW//ZT w Łodzi, zielone czoło po ZNLE Gliwice
201EH-ZEZ-1146.TGA=201E-ZEZ,ET22,ET22-GLIW//ZT w Skarżysku-Kamiennej, zielone czoło po ZNLE Gliwice

Cytat: Przykład 5: EN57 - trzy modele i ukrotnienie:
!=z,EN57-RA,EN57-S,EN57-RB
*6BA=23C,6BS,ACTIVE=23C,6BB
*6BS=23C,6BB,ACTIVE,AUTO
EN57-1132R.BMP=6BA,EN57-RA=6BB;EN57-RB
EN57-1132S.BMP=6BS,EN57-S
EN57-1684R.BMP=6BA,EN57-RA=6BB,EN57-RB
EN57-1684S.BMP=6BS,EN57-S
EN57-1708R.BMP=6BA,EN57-RA=6BB,EN57-RB
EN57-1708S.BMP=6BS,EN57-S
EN57-732R.BMP=6BA,EN57-RA=6BB,EN57-RB
EN57-763R.BMP=6BA,EN57-RA=6BB,EN57-RB
EN57-763S.BMP=6BS,EN57-S
EN57-800R.BMP=6BA,EN57-RA=6BB,EN57-RB
EN57-800S.BMP=6BS,EN57-S
EN71-02R.BMP=6BS,EN57-S
EN71-02SA.BMP=6BA,EN57-RA=6BB,EN57-RB
EN71-02SB.BMP=6BA,EN57-RA=6BB,EN57-RB

Łączenie 23C oznacza connected 23. Po wstawieniu 6BA będziemy mieli do wyboru 6BS albo 6BB. Po wybraniu 6BS, automatycznie zostanie dodane 6BB.

Cytat: Przykład 6: EU06/EU07/ET41 - kilka modeli i ukrotnienie:
!=e,EU07
*203E-A=7,203E-B,ACTIVE,AUTO
*303E=7,303E,ACTIVE=7,303E-N,ACTIVE=7,303E-M,ACTIVE
*303E-N=7,303E,ACTIVE=7,303E-N,ACTIVE=7,303E-M,ACTIVE
*303E-M=7,303E,ACTIVE=7,303E-N,ACTIVE=7,303E-M,ACTIVE
*4E=7,4E,ACTIVE
ET41-148.BMP=203E-A,ET41-A,ET41-148-A=203E-B,ET41-B,ET41-148-B
EU07-424.BMP=303E,EU07,EU07-424
EU07-536.BMP=303E,EU07,EU07-536
EU07-485.BMP=303E,EU07,EU07-485
EU06-02.BMP=4E,EU06,EU06-02
EU07-007.BMP=4E,EU06,EU07-007
303E-N-483.TGA=303E-N,EU07,EU07-483
303E-M-532.TGA=303E-M,EU07,EU07-483

Łączenie 7 jak we wpisie node...dynamic. Loki modeli 303E i 303E-N mogą być ukratniane wzajemnie. Z kolei 4E tylko z 4E. Wstawienie 203E-A spowoduje automatyczne dodanie członu 203E-B.

Następstwo modeli

Czyli sposób przydziału jednolitych tekstur dla pojazdów wieloczłonowych lub uzależnienie kolejnej tekstury od poprzedniej.
Ustawia się to dopisując kolejne linie do TEXTURES.TXT, z nazwą modelu poprzedzoną dwiema gwiazdkami. Przykład dla EN57 oraz ET41. Wygląda to następująco:

Cytat: następstwo modeli EN57
**6BB=6BS,S-R,SB-R,SB-RB
**6BS=6BA,R-S,RA-SA,RA-S=6BS,SA-SB,-

Cytat: następstwo modeli ET41
**203E-B=203E-A,A-B,-

Teraz o co w tym chodzi. Po dwóch gwiazdkach mamy nazwę modelu, na który tekstura ma być uzależniona od tekstury poprzedniego modelu. Jak widać, w przypadku EN57 nie ma definicji dla modelu 6BA, ponieważ jego tekstura nie zależy od poprzedniej. Gdyby dopisać **6BA=6BB,RB-RA,-, kolejne zestawy EN57 w ramach jednego trainset zostałyby obleczone tą samą teksturą.

Po znaku równości jest nazwa poprzedniego modelu, jeśli uzależnienie tekstur ma wystąpić. To lepiej wytłumaczyć na przykładzie ET41: jeśli wstawimy 203E-A+203E-B, to uzależnienie zadziała. Jeśli zaś wstawimy 203E-A+Eaos+203E-B, albo 203E-B+203E-A - to każdy człon może dostać inną teksturę, ponieważ nie ma właściwej kolejności modeli.

Dalej, po przecinku, są reguły zmiany końcówek w nazwie tekstury, rozdzielane przecinkami. Przykłady znaczenia zapisów:
 • S-R - jeśli poprzednia tekstura kończyła się na S, zostanie ono zastąpione przez R, np. en57-1132s.bmp zostanie zamienione na en57-1132r.bmp,
 • SB-R - jeśli poprzednia tekstura kończyła się na SB, zostanie ono zastąpione przez R, np. en71-02sb.bmp zostanie zamienione na en71-02r.bmp,
 • - (sam minus) - akceptacja tekstury bez zmiany nazwy - może być wyłącznie jako ostatnia reguła.
Za każdym razem przy zmianie końcówki sprawdzane jest, czy tak zmieniony plik istnieje. Jeśli nie, przetwarzana jest kolejna reguła.

Po ostatniej regule dla danego poprzedniego modelu, można po kolejnym znaku równości określić reguły zmian nazwy pliku dla innego poprzedzającego modelu.

Rozwiązanie na chwilę obecną ma kilka wad.
 • Jeśli np. dla EN57 istnieje tylko tekstura dla wagonu rozrządczego, a nie istnieje dla silnikowego (np. mam tak dla en57-732r.bmp) - tekstura ta może trafić błędnie na wagon silnikowy. W takiej sytuacji program powinien powtórzyć losowanie dla całego transet, ale jeszcze tego nie robi (wersja 1.0.43).
 • Wstawienie w scenerię rozłączonych lokomotyw dwuczłonowych będzie najczęściej skutkowało przydzieleniem im różnych tekstur. W kolejnych wersjach (powyżej 1.0.43) planowane jest zapamiętanie oryginalnej tekstury i stworzenie listy przypisań (tzn. jaka tekstura jest zastępowana przez jaką - raz ustalone przypisanie obowiązywałoby dla całej scenerii).
 • Ubieranie kilku połączonych EN57 w jedną teksturę jest uzależnione od obecności definicji **6BA. To też można by obejść poprzez wspomnianą listę przypisań.
 • Nie rozwiązuje to kwestii niepełnej wymienności pewnych tekstur. Np. nie do końca jest sensowna zmiana en71-02r.bmp na en57-1132r.bmp, mimo iż korzystają z tego samego modelu. To by można było łatwo rozwiązać poprzez porównywanie początkowej części nazwy tekstury (niemniej nie dotyczy to wszystkich pojazdów, czasem nazwy tekstur różnią się całkowicie).
 • Nie rozwiązuje to wymienności modeli wraz z grupą tekstur (np. 303E z 303-N).

Przycisk Zapisz TEKSTURES.TXT nie powinien być aktywny. Czarny napis na nim oznacza, że plik został zmodyfikowany (ręcznie lub automatycznie przez program) i należy go sprawdzić i zapisać.

Zapisz zmiany używając przycisku "Zapisz TEKSTURES.TXT"

W kolejnych wersjach (po 1.0.43) planowana jest edycja pliku TEKSTURES.TXT poprzez formularze. Od wersji 1.0.43 dostępne jest pobieranie pliku TEKSTURES.TXT z serwera.