Informacje o paczce rozjazdy.rar

Zobacz wszystkie paczki wydane w czerwcu 2008

Opis paczki rozjazdy.rar

Tagi paczki: prawidłowa przestarzała pełna tekstury robocza
Kategoria: inne dodatki, grupa: Tory
Paczka rozjazdów do wykorzystania przy budowie układu torowego w scenerii. Uwaga! Inne wymiary niż typowe w MaSzynie (standardowe PKP). Wersja robocza, paczka nie jest dokończona.

Linki do paczki rozjazdy.rar

·   http://www.kontrakt-bhp.com.pl/paul/maszyna/rozjazdy.rar
·   http://eu07.pl/download/2008/286m-rozjazdy.rar

Pliki w paczce rozjazdy.rar

PACK:rozjazdy.rar,5878275,C088A3DD,2008-06-22 23:31:34
textures/Rkp-190-9_.bmp,786486,87CE6C1E,2008-06-21 14:46:38
textures/Rkpd-190-66_.bmp,786486,57F24A83,2008-06-21 14:46:48
textures/Rkpd-190-9_.bmp,786486,0F511113,2008-06-21 14:46:56
textures/Rpd-190-9_.bmp,786486,59CAB753,2008-06-21 14:47:06
textures/Rz-1200-185_.bmp,1572918,A655F9A5,2008-06-21 14:47:16
textures/Rz-190-66_.bmp,786486,70E1D891,2008-06-21 14:47:24
textures/Rz-190-75_.bmp,786486,5612D192,2008-06-21 14:47:34
textures/Rz-190-9_.bmp,786486,96B1B5F8,2008-06-21 14:47:44
textures/Rz-300-9_.bmp,786486,069B6AC2,2008-06-21 14:47:52
textures/Rz-500-12_.bmp,786486,C4D0A742,2008-06-21 14:48:28
scenery/rozjazdy.scn,239081,B1F9AFC0,2008-06-21 14:46:12
rozjazdy.max,411648,52F6F584,2008-06-22 23:31:34