Informacje o paczce exe_rev311006.rar

Zobacz wszystkie paczki wydane w październiku 2006

Opis paczki exe_rev311006.rar

Tagi paczki: prawidłowa przestarzała nakładka robocza
Kategoria: inne dodatki, grupa: EXE
Plik wykonywalny Symulatora, z alternatywnej linii rozwojowej QueuedEU, niezgodnej z aktualnie rozwijaną i publikowaną. Wymagane są inne wpisy taboru. Pomoc do tej wersji nie jest zapewniana.

Linki do paczki exe_rev311006.rar

·   http://eu07.pl/download/2006/26at-exe_rev311006.rar

Pliki w paczce exe_rev311006.rar

PACK:exe_rev311006.rar,3577357,13F68081,2006-10-29 22:27:38
exe_rev311006/data/SKIES/DEFAULT.BMP,196662,80C45465,2001-10-12 15:59:24
exe_rev311006/data/SKIES/sky_clear_1.BMP,196662,53495A44,2006-07-31 20:15:54
exe_rev311006/data/SKIES/sky_night_1.bmp,3145782,3A2D9663,2006-08-01 04:15:30
exe_rev311006/data/eu07_.cfg,502,BD353799,2006-10-06 01:50:44
exe_rev311006/data/eu07__m.cfg,513,58CFB3BA,2006-10-07 17:10:44
exe_rev311006/data/eu07_tb.cfg,505,88EF3D3F,2006-10-04 03:47:24
exe_rev311006/data/LOG.TXT,736762,9532B8E1,2006-10-10 11:46:32
exe_rev311006/data/debug.LOG,1693898,76C2190B,2006-10-04 01:40:32
exe_rev311006/data/skyplane.conf,89,8C43E9E0,2006-09-02 20:24:26
exe_rev311006/data/pascal.LOG,5397672,0889998A,2006-10-03 21:31:54
exe_rev311006/data/roman.glf,35096,F109C7E5,2001-08-05 13:20:30
exe_rev311006/data/pws.txt,131,81C0E964,2006-10-16 23:59:04
exe_rev311006/data/keys.cfg,183,35C0E38A,2003-11-09 12:48:54
exe_rev311006/data/eu07.cfg,528,AB29A96B,2006-10-07 16:34:02
exe_rev311006/data/HELP.TXT,402,AEE70139,2006-10-16 18:12:56
exe_rev311006/data/loader_back.jpg,189387,2C610F4C,2006-05-24 01:35:36
exe_rev311006/extras/kabina-ep05-a2.t3d,2178511,02D2E8C4,2006-10-06 01:48:52
exe_rev311006/extras/ep05/kabina-ep05-a2.t3d,2178511,02D2E8C4,2006-10-06 01:48:52
exe_rev311006/extras/ep05/EP0504.mmd,6123,5D467C0D,2006-08-10 11:19:16
exe_rev311006/models/ip/default.t3d,9935,2EA4D908,2005-12-29 01:51:08
exe_rev311006/textures/clouds.BMP,3145782,3A2D9663,2006-08-18 13:31:16
exe_rev311006/textures/conback.bmp,3145782,55CE59D0,2006-04-27 09:44:16
exe_rev311006/EU07.exe,1697792,206D3AF4,2006-10-29 22:23:14
exe_rev311006/changes.txt,652,E4AEFD64,2006-10-29 22:13:22
exe_rev311006/HELP.TXT,402,AEE70139,2006-10-16 18:12:56
exe_rev311006/qreadme.txt,754,F91D9CB1,2006-10-29 22:27:38