Więcej informacji pod adresem:
http://eu07.pl/forum/index.php/topic,6252.0.html
Program Instalator+Starter+Edytor w wersji alfa:
· 1.0.99 (505kB) - program i pomocnicze pliki danych
· libs.zip (1.1MB) - biblioteki (wystarczy pobrać raz)

Program i biblioteki zawarte są już w:
· Paczce Całościowej 2009
· Paczce Całościowej 2010
Jeśli masz inną paczkę, wypakuj prgogram i biblioteki do
głównego katalogu MaSzyny (tam, gdzie EU07.EXE). Nowsze
wersje programu pobierają się automatycznie. Do pobrania
nowych wersji oraz instalowania dodatków wymagane jest
posiadanie archiwizera 7-Zip (zainstaluje się automatycznie
po uruchomieniu programu).

Uwaga! Program może działać błędnie. Lista zmian.

Zobacz: opis korzystania z programu, skatalogowane paczki,
lista scenerii, paczki całościowe, pojazdy, inne dodatki.

English info: http://eu07.pl/forum/index.php/topic,8034.0.html.